Uppdatering

Monica Evadotter

Från 5 februari 1942

till 3 februari 2022

Monica Evadotter, stark lesbisk kvinna som för många år sedan grundade Golden Ladies och arbetade aktivt inom RFSL Stockholm avled två dagar före sin åttionde födelsedag.

Hon sörjs närmast av livskamraten Pia och syskonbarnen Susanna, Marika med familj samt av många vänner inom och utom Golden Ladies.

Jag träffade Monica första gången i mitten av 1980-talet då vi båda hade börjat engagera oss i RFSL Stockholm. Monica såg snart behovet av att mer lyfta fram den äldre lesbiska och bisexuella kvinnan inom organisationen och drog igång – tillsammans med RFSLs kurator Ann Colleen – ”snakkegrupper” för dessa kvinnor.

”Snakkegrupperna” blev fort en succé – att de äldre lesbiska och bisexuella kvinnorna hade behov av att komma samman och prata om sina liv med dess glädjeämnen men även svårigheter stod snart klart för många.

Monica och jag plus ytterligare en kvinna blev invalda i RFSLs styrelse och vi kom att representera föreningen på flera möten och konferenser.

För Monica var målgruppen alltid de äldre lesbiska och bisexuella kvinnorna – när RFSL flyttade från sina gamla lokaler på Hornsgatan (Horny, för dem som minns) till Huset på Sveavägen startade hon en välkomstgrupp för dem på discokvällarna så att även de skulle känna sig välkomnade.

Monicas egen ”komma-ut process” var tämligen sen; hon var dryga fyrtio år då hon förstod och omfattade sin sexuella läggning. Jag upplevde aldrig att detta var något som helst problem för henne, snarare kunde hon ibland beklaga att insikten kom så pass sent i livet. Men för både henne och mig kändes den lesbiska identiteten både självklar och glädjefylld.

Några år efter ”snakkegruppernas” början initierade Monica föreningen Golden Ladies – en förening för de äldre lesbiska och bisexuella kvinnor med fokus på det sociala umgänget, caféer, fester och övriga aktiviteter anordnades.

Och anordnas fortfarande mer än trettio år senare! Trots pandemi och att många damer blivit allt äldre och mindre rörliga än på 1980-talet.

För mig personligen var Monica en kär vän som grep sig an livet med mycken värme och stor humor! Hon hade stor empati och undvek aldrig livets svåra ämnen, vilket bland annat visade sig i vår ”snakkegrupp”.

Vid ett tillfälle i mitt liv hade Monica helt avgörande betydelse då hon påverkade mig i rätt riktning då jag verkligen, verkligen hade en livskris.

Jag glömmer det aldrig

Monicas outtröttliga arbete för lesbiska och bisexuella har haft omåttligt stor betydelse vilket inte minst kan märkas i Golden Ladies fortsatta existens – nu drygt trettio efter att Monica drog igång verksamheten.

För detta erhöll hon även RFSLs diplom Gamla hjältars pris med följande motivering:

RFSL Stockholm styrelse har valt att tilldela Monica Evadotter Gamla hjältars pris för att hon i 30 års tid varit engagerad i att skapa träffpunkter för lesbiska och bisexuella kvinnor i mogen ålder och därmed uppmärksammat en del av vårt community som ofta osynliggörs. Monica Evadotter grundade Club Golden Ladies i Stockholm 1989 efter att själv ha kommit ut i 40-årsåldern, och har också hjälpt till att starta upp lokalföreningar i andra delar av landet. Gamla hjältars pris tilldelas Monica Evadotter för att hon är en inspiration genom sitt oförtröttliga engagemang och sin välkomnande inställning att det aldrig är för sent att komma ut.

Monicas sista år blev tunga, kroppen orkade inte riktigt med och hon flyttade så småningom till Stockholms sjukhem där hon också avled.

Huddinge 2022-02-20

Vibeke Bildt

Om du vill stödja en verksamhet i Monicas anda går det att donera till Golden Ladies via plusgiro: 183 24 19-4 eller Swish: 123 41 992 53.