Kultur

Stockholm har ett rikt kulturliv och det tar vi del av i Golden Ladies. Vi går på teater och utställningar tillsammans, och en särskild kulturgrupp sätter ihop program med roliga förslag. Alla medlemmar kan komma med tips och ta initiativ till gemensamma besök. Inte minst via föreningens grupp på Facebook.

I kalendern, våra utskick och på Facebook ser du vad som planeras.