Fest

Festen 14/3 är inställd

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms nu som mycket hög. Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på en samhällsspridning i Region Stockholm. En hel del av våra medlemmar räknas som […]

Läs mer