Kultur

Vandring på Östermalm

Den 27 september ordnade vi en vandring på Östermalm, Monica berättade om stadsdelens förvandling från fattigdom, slum och sanitära olägenheter till dagens Strandvägen, Dramaten och fina Östermalmsgator. Kvinnor glöms ofta bort i historiebeskrivningen. Vandringen startade från Berzelii Park. Berzelius hade en assistent i sina grundläggande studier, Anna Sundström som kallats Sveriges första kvinnliga kemist. Men medan Berzelius är känd som en av Sveriges mest framstående vetenskapsmän i alla tider och ett torg med staty tillägnats honom, förvisso  mycket  välförtjänt, nämns inte hans assistent alls trots att hennes insatser i hans forskning var mycket betydande. 

På Kommendörsgatan 29 ligger numera Carlssons skola, tidigare låg där Ahlströmska skolan.  Anna Ahlström Fil Dr vid Uppsala universitet, kunde inte få någon statlig tjänst eftersom hon var kvinna. Hon startade då en privat skola på Östermalm och en av hennes lärarinnor, Ellen Terserus blev snart hennes partner. De levde tillsammans i 30 år, dog bägge med några månaders mellanrum 1943, 80 och 76 år gamla. De testamenterade sina tillgångar till en stiftelse som delar ut stipendier till kvinnliga forskare. Vandringen avslutades i Humlegården med några korta kommentarer om de talrika byster och skulpturer som pryder parken. Bland många män som representerats finns en (1) kvinna, Fredrika Bremer. Dagen avslutades med gemensam pizza på en uteservering. 
Bilderna är tagna av Caroline Holmkvist.