Årsmöte

Digitala årsmötets resultat

Årsmötet hölls digitalt i år på grund av pandemin och röstningsdeltagandet var intressant nog högre än det varit på de fysiska årsmötena.

Vi valde att genomföra endast de väsentliga delarna av årsmötet och utelämnade de delar som kräver dialog.

Årsmötet 2020:

  • Gav gamla styrelsen ansvarsfrihet för år 2019
  • Godkände revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019
  • Godkände verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019
  • Godkände att medlemsavgiften är 150,- för det kommande året 2020
  • Godkände verksamhetsplanen och budgeten för det kommande
    verksamhetsåret 2020
  • Godkände valberedningens val av styrelse

Resultatet har delgivits medlemmarna per e-post.