Årsmöte

Digitalt årsmöte

Med anledning av den pågående pandemin (Corona Covid-19) så har vi ju skjutit upp årsmötet och vi ser inte att vi inom överskådlig tid har möjlighet att arrangera ett ”vanligt fysiskt” årsmöte. Föreningen behöver dock kunna jobba vidare, styrelseledamöter ska avgå och nya ska väljas istället samt att vi behöver avsluta verksamhetsåret 2019 och ge den nya styrelsen mandat att driva föreningen vidare.

Styrelsen har därmed beslutat att årsmötet i år kommer att hållas via poströstning/digital röstning

Kallelsen till det ursprungligen tänkta årsmötet utgick helt enligt våra stadgar och då detta är händelser helt utan vår möjlighet att påverka så anser vi att poströstning/digital röstning inte kräver samma förberedelse utan är rimligt att kalla till och genomföra med en kortare process.

Digital röstning skall vara föreningen tillhanda senast 15:e juni.
Inkomna röster efter sista dag kommer ej att bedömas som giltiga.
Alla medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2020 har fått länken till sin röstsedel per e-post den 8 juni 2020.
OBSERVERA att röstsedeln kan hamna i e-postens skräppost / papperskorg så kolla där.

Ett årsmötesprotokoll kommer att sammanställas och information sker sedan via föreningens utskick och post till postmedlemmarna.

Ni kan alltid komma i kontakt med styrelsen genom kontaktformuläret här på hemsidan