Fest

Festen 14/3 är inställd

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms nu som mycket hög. Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på en samhällsspridning i Region Stockholm.
En hel del av våra medlemmar räknas som äldre och tillbehör riskgrupp för coronaviruset. Ett antal festanmälda har avbokat sig och flera är oroliga och tveksamma till fest. Fest ska vara roligt och ge glädje. 
Styrelsen har bestämt sig för att ta det säkra före det osäkra och ställer därmed in festen på lördag (14/3).Vi återkommer avseende hur vi löser festinbetalningarna. Vi får ses på festen i april istället. 
Styrelsen Golden Ladies